Odgoda ovrhe i stečajnih postupaka u Hrvatskoj kao odgovor na gospodarski metež uzrokovan COVIDOM-19

Poseban zakon koji odgađa ovršne i stečajne postupke u trajanju od najmanje 3 mjeseca stupio je na snagu 01. svibnja.

Dana 30. travnja 2020. godine Hrvatski sabor jednoglasno je usvojio Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti kojem je svrha ublažiti posljedice gospodarskog meteža uzrokovanog pandemijom COVID-19  (u nastavku: „Zakon“).

Zakon je uveo zastajanje s ovršnim postupcima ne ograničavajući svoj doseg na fizičke osobe kao što je ranije bilo uvedeno dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima od 17. travnja.  Stoga od 01. svibnja do isteka vremenskog perioda od tri mjeseca, koji temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske može biti produžen za dodatna tri mjeseca, zastat će se sa svim ovršnim postupcima koji su u tijeku pred hrvatskim sudovima, osim s onim koji se odnose na tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka. Kao dodatak navedenim iznimkama, Zakon daje sudovima diskrecijsko pravo da odluče o nastavku pojedinih ovršnih postupaka u slučajevima u kojima hitnost ovrhe ima prednost. Izvansudski ovršni postupci koje su inicirali poslodavci na plaćama dužnika također su regulirani odredbama ovog Zakona kao i ovršni postupci koji se odnose na ovrhu sredstava koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije.

Nadalje, stečajni razlozi koji nastanu nakon 01. svibnja (i do kraja prethodno navedenog razdoblja od tri do šest mjeseci) neće predstavljati temelj za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom povodom vjerovnikovog prijedloga. Konačno, Zakon je također predvidio zastoj tijeka zateznih kamata za vrijeme trajanja istog razdoblja.

Kao što je navedeno ranije, Hrvatski sabor je prethodno donio Odluku o  proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (na snazi od 18. travnja 2020.) koji je uveo zastajanje s ovršnim postupcima koje provodi Financijska Agencija na tražbinama fizičkih osoba (primjerice bankovnim računima). Iznimke od ovog pravila iste su kao i u slučaju prethodno navedenog Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Ovaj zastoj ovršnih postupaka trajat će tri mjeseca počevši od 18. travnja koji, temeljem odluke Hrvatskog sabora, može biti produžen na dodatno razdoblje od 3 mjeseca. Tijekom trajanja zastoja ovrhe neće teći zatezne kamate.