Bankarsko
i financijsko pravo

Društvo pruža usluge savjetovanja u projektima međunarodnog sindiciranog kreditiranja projekata u Republici Hrvatskoj. Ovo uključuje i osiguravanje odobrenih zajmova te registraciju kolaterala.