Pripajanje i spajanje

Društvo pruža podršku domaćim i inozemnim investitorima u postupcima pripajanja i spajanja. Društvo pri tome obavlja sljedeće usluge:

  • Priprema ‘due diligence’ lista
  • Organizacija i vođenje ‘data room’-a
  • Provođenje ‘due diligence’ postupka
  • Zastupanje interesa investitora pred regulatorima
  • Izrada transakcijske dokumentacije
  • Registracija i provedbe postupka pripajanja i spajanja