Zastupanje u sporovima

Društvo zastupa svoje stranke u svim vrstama sudskih ili arbitražnih sporova. Društvo također zastupa stranke u postupcima mirenja.