Luka Softić

ODVJETNIČKI VJEŽBENIK

Luka Softić je odvjetnički vježbenik u društvu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2023. godine na katedri za trgovačko pravo i pravo društava. Luka je posebno usmjeren na pravo društava, trgovačko pravo i građansko pravo. Osim pravne, Luka ima i diplomu magistra muzike s Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

T +385 (0)1 48 54 094
F +385 (0)1 48 54 372
E luka.softic@bsds.hr
Download vCard