Tajana Podolski

ODVJETNIČKA VJEŽBENICA

Tajana Podolski odvjetnička je vježbenica u Društvu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2021. godine. Dio svojeg obrazovanja provela je na Fakultetu prava i uprave Jagielonskog sveučilišta u Krakówu. Dobitnica je Rektorove nagrade za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici 2020. godine. Za vrijeme studija bila je demonstratorica na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost i vodila različite projekte udruge Meritokrat. Tajana je posebno usmjerena na sljedeće grane prava: trgovačko pravo, pravo trgovačkih društava, građansko i radno pravo.

T +385 (0)1 48 54 094
F +385 (0)1 48 54 372
E tajana.podolski@bsds.hr
Download vCard