Dominik Mišević

ODVJETNIK

Dominik Mišević je odvjetnik u Društvu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine s magna cum laude. Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine za zajednički znanstveno-istraživački rad. Pravosudni ispit položio je 2020. godine s posebnom pohvalom. Od 2019. godine asistent je i predavač na Sveučilištu Sjever, Odjelu Ekonomije, na kolegijima Međunarodno trgovačko pravo i Trgovačko pravo te polaznik poslijediplomskog doktorskog studija iz Trgovačkog prava i prava trgovačkih društava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Koautor je sveučilišnog udžbenika iz prava intelektualnog vlasništva, kao i nekoliko objavljenih znanstvenih i stručnih članaka iz područja građanskog i trgovačkog prava. Posebno je usmjeren na sljedeće grane prava: trgovačko pravo, pravo trgovačkih društava, građansko pravo, stečajno pravo, ovršno pravo te radno pravo i pravo javne nabave. Dominik je uvršten i na listu arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore te izabran za zamjenu člana Suda Hrvatske komore medicinskih sestara drugog stupnja.

T +385 (0)1 48 54 094
F +385 (0)1 48 54 372
E dominik.misevic@bsds.hr
Download vCard