Radno pravo

U zastupanju svojih stranaka, Društvo je u više navrata imalo priliku davati pravne savjete vezane za pregovore oko sklapanja kolektivnih ugovora i tumačenjem njegovih odredaba, pitanja zaštite na radu i rješavanje pojedinačnih i kolektivnih radnih sporova.