Politika zaštite privatnosti posjetitelja web stranice

Mi brinemo  o zaštiti privatnosti posjetitelja naše web stranice. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj dokument, u kojem je navedeno na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke.

Ova obavijest o zaštiti privatnosti odnosi se na osobne podatke posjetitelja ove stranice.

Za potrebe primjene propisa o zaštiti privatnosti (uključujući, ali se ne ograničavajući na Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), dalje u tekstu: GDPR), društvo odgovorno za Vaše osobne podatke je ODVJETNIČKO DRUŠTVO BEKINA, ŠKURLA, DURMIŠ I SPAJIĆ d.o.o. sa sjedištem u Hrvatskoj, Zagreb, Preradovićeva 24, OIB: 68178969783 (dalje u tekstu “BŠDS” ili “mi“).

Ovlašteni smo svakodobno izmijeniti odredbe ove Obavijesti. Molimo Vas da posjetite ovu stranicu kako biste bili konstantno obaviješteni o bilo kojim promjenama, koje ćemo bez odgode ovdje objavljivati.

O Vama možemo prikupljati pojedine ili sve informacije koje su navedene dalje u tekstu, i to:

 • Ime i prezime;
 • Kontakt podaci;
 • Država prebivališta;
 • Bilo koje dodatne informacije koje s nama podijelite.

U sljedećem popisu sadržane su informacije o načinima na koje prikupljamo osobne podatke o Vama, a molimo Vas da vodite računa o tome da navedena lista nije konačna.

Neki od osobnih podataka koje prikupljamo omogućuju nam da ispunimo naše obveze prema Vama ili prema drugima.

Ovisno o vrsti osobnih podataka koja se obrađuje, o odnosu i o okolnostima zbog kojih takve podatke obrađujemo, u slučaju da odbijete pružiti nam takve informacije moguće je da nećemo moći obraditi Vaš zahtjev.

Za detalje o pravnoj osnovi na kojoj je utemeljena obrada Vaših osobnih podatka, molimo Vas da pogledate poglavlje: „Pravne osnove za obradu Vaših osobnih podataka“.

Napominjemo da sve Vaše osobne podatke, kao i sve ono što ste nam kao stranka povjerili te ono što smo na drugi način saznali u tijeku zastupanja, čuvamo kao odvjetničku tajnu, u skladu s odredbom čl. 13. Zakona o odvjetništvu te odredbi čl. 26. – 34. Kodeksa odvjetničke etike.

Kako prikupljamo Vaše osobne podatke?   

Prikupljamo Vaše podatke na sljedeće načine:

 1. Osobni podaci koje ste nam vi ustupili;
 2. Osobni podaci koje smo zaprimili iz drugih izvora; i
 3. Osobni podaci koje automatski prikupljamo.

Osobni podaci koje ste nam vi ustupili:

Postoje brojni načini na koje možete dijeliti informacije s nama, a koji uključuju:

 • Slučajevi u kojima vi nas aktivno kontaktirate; i/ili
 • Slučajevi u kojima mi Vas kontaktiramo, putem telefona ili e-maila.

Osobni podaci koje smo zaprimili iz drugih izvora

Možemo tražiti više informacija o Vama iz drugih izvora, uključujući i od trećih osoba.

Osobni podaci koje automatski prikupljamo

Kada pristupate našoj web stranici, mi prikupljamo tehničke informacije, uključujući i IP adresu (adresu internetskog protokola), koja se koristi za spajanje Vašeg računala s Internetom, podatke o pretraživaču i verziju, postavke vremenske zone, plug-in dodatak pretraživača te verzije, operativni sustav i korištenu platformu. Koristimo ove podatke u statističke svrhe te ne povezujemo te podatke s imenovanim i identificiranim osobama.

Razlozi prikupljanja podataka

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo Vaše osobne podatke iz nekoliko razloga, uključujući:

 • kako bismo osigurali da možemo odgovoriti na Vaše upite te Vas kontaktirati na Vaš zahtjev,
 • u svrhu istraživanja za statističke potrebe;
 • radi vođenja naše stranice za potrebe internih operativnih aktivnosti, uključujući detektiranje kvara, analizu podataka, istraživanje, statističke svrhe i u svrhu istraživanja
 • radi osiguranja efikasnog funkcioniranja softvera i IT usluga koje Vam pružamo (uključujući krizne situacije te povrat podataka)
 • u bilo koje druge svrhe uz Vaš pristanak.

Primatelji podataka

Podijelit ćemo Vaše podatke prije svega kako bismo Vas upoznali s najnovijim i ažurnim podacima, sadržajem te događajima, i kako bismo bez odgode, na efikasan način odgovorili na Vaše upite. Osim ako drukčije ne zatražite, dopušteno nam je dijeliti Vaše podatke sa sljedećim grupama primatelja:

 • sudovima i nadležnim državnim tijelima, kada smatramo da je zakonom ili drugim propisom propisano podijeliti ovakve podatke (primjerice na temelju zahtjeva poreznog tijela ili u vezi bilo kojeg spora ili očekivanog spora) ili radi osiguravanja osobne sigurnosti zaposlenika našeg Odvjetničkog društva ili trećih osoba;
 • drugi pružatelji usluga koji postupaju u naše ime (uključujući vanjske savjetnike, savjetnike poput revizora, računovođa, pružatelja usluga tehničke podrške i IT savjetnika koji vrše testiranja i razvijaju sustave u našem sustavu tehničke podrške);
 • pružatelji usluga u IT-u gdje su sklopljeni odgovarajući ugovori (ili postoje slični zaštitni mehanizmi);
 • u slučaju da društvo u budućnosti bude preuzeto ili pripojenu drugom društvu, Vaši podaci mogu biti podijeljeni s novim vlasnicima društva ili s potencijalnim kupcima, uključujući i u okviru due diligence U takvim slučajevima će naše društvo osigurati adekvatnu razinu zaštite tih podataka.

Ne dijelimo, ne ustupamo niti trgujemo Vašim osobnim podacima s trećim osobama u svrhe marketinga ili promocije.

Rokovi čuvanja

Nećemo čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to potrebno za svrhe radi koje iste prikupljamo, osim ako je, prema našem shvaćanju, zakonom ili drugim propisom propisan rok čuvanja (primjerice, na temelju zahtjeva poreznog tijela ili u vezi s potencijalnim sporom).

Kada nam Vaši podaci više ne budu potrebni, osobne podatke o Vama ćemo izbrisati iz našeg sustava.

Čuvanje i zaštita podataka

Brinemo o zaštiti Vaših podataka. Kako bismo zaštitili Vaše podatke implementiramo odgovarajuće mjere koje su namijenjene sprječavanju neovlaštenog pristupa i zlouporabe Vaših osobnih podataka.

Kontinuirano radimo kako bismo osigurali poduzimanje svih razumnih mjera za osiguravanje svih osobnih podataka koje imamo od zlouporaba, gubitka ili neovlaštenog pristupa. Ovo postižemo korištenjem i primjenom raznih tehničkih i organizacijskih mjera.

Nažalost, slanje bilo kojih informacija putem Interneta uvijek donosi određeni stupanj rizika. Bilo koje informacije koje šaljete putem Interneta šaljete na vlastiti rizik. Iako se trudimo poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti sigurnosti podataka koje šaljete putem Interneta te ne jamčimo sigurnost bilo koje informacije, uključujući i osobne podatke koja je slana putem Interneta.

U slučaju da postoji sumnja na bilo koju zlouporabu ili gubitak ili neovlašteni pristup bilo kojim osobnim podacima molimo Vas da nas obavijestite o tome bez odgode. Molimo Vas da istaknete Vašu sumnju pisanim putem na adresu sjedišta društva ODVJETNIČKO DRUŠTVO BEKINA, ŠKURLA, DURMIŠ I SPAJIĆ d.o.o., Preradovićeva 24, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu: info@bsds.hr,  kako bismo mogli dalje istražiti ovo pitanje te Vas povratno obavijestiti o ishodima istrage.

Prava ispitanika

Imate na raspolaganju različita prava u odnosu na podatke koje imamo o Vama, i to:

Pravo na prigovor

Ovim pravom jamči Vam se pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podatka, radi jednog od sljedećih razloga:

 • zbog toga što je to u našem legitimnom interesu;
 • kako biste nam omogućili da izvršimo zadaću u javnom interesu;
 • u znanstvene, povijesne, istraživačke ili statističke svrhe.

Pravo na povlačenje privole

U slučajevima u kojima smo ishodili Vaš pristanak na obradu osobnih podataka za određene aktivnosti, možete povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku, a mi ćemo prestati koristiti Vaše podatke u tu svrhu osim ako ne utvrdimo postojanje druge primjenjive pravne osnove za nastavak obrade Vaših osobnih podataka. U tom slučaju ćemo Vas obavijestiti o tome.

Pravo na pristup podacima

Možete nas zatražiti presliku informacija koje držimo o Vama u bilo kojem trenutku te na bilo koji način te nas zatražiti da izmijenimo, ažuriramo ili izbrišemo te podatke. Ako vam omogućimo pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo, za tu uslugu Vam nećemo naplatiti naknadu, osim ako to nije dopušteno zakonom. U slučaju da zahtijevate dodatne preslike ove informacije od nas, za to Vam možemo naplatiti razumnu administrativnu naknadu. U slučaju u kojem je to zakonom dopušteno, možemo odbiti Vaš zahtjev. U slučaju da odbijemo Vaš zahtjev, priopćit ćemo Vam razloge za takvo postupanje.

Pravo na zaborav

Imate pravo zatražiti da ‘izbrišemo’ Vaše osobne podatke u određenim okolnostima. Obično se ovo pravo ostvaruje u sljedećim slučajevima:

 • Podaci više nisu nužni;
 • Povukli ste Vašu privolu za korištenje osobnih podataka te ne postoji drugi razlog za daljnju obradu tih podataka;
 • Podaci su pribavljeni protuzakonito;
 • Potrebno je izbrisati podatke radi usklađivanja sa zakonskim obvezama; ili
 • Prigovarate obradi osobnih podataka a mi nismo u mogućnosti dokazati valjani pravni interes za nastavak obrade osobnih podataka.

Bili bismo ovlašteni odbiti Vaš zahtjev u ograničenom broju slučajeva te ćemo Vas u tim slučajevima uvijek obavijestiti o razlozima odbijanja.

U slučajevima u kojima postupamo po valjanom zahtjevu za brisanje podatka poduzet ćemo sve razumno moguće korake kako bismo izbrisali predmetne podatke.

Pravo na ograničenje obrade

Ovlašteni ste zatražiti da u određenim slučajevima ograničimo obradu Vaših osobnih podataka, primjerice, u slučaju da osporite točnost osobnih podataka koje imamo o Vama ili da prigovorite obradi Vaših osobnih podataka koju vršimo na temelju postojanja legitimnog interesa. U slučaju da smo podijelili Vaše osobne podatke s trećim osobama, obavijestit ćemo Vas o ograničenju obrade, osim ako to nije moguće ili zahtijeva nerazmjeran napor. Naravno, obavijestit ćemo Vas prije prestanka s primjenom ograničenja na obradu osobnih podataka.

Pravo na ispravak

Imate pravo zahtijevati ispravak bilo kojeg netočnog ili nepotpunog osobnog podatka koji imamo o Vama. U slučaju da smo takav podatak podijelili s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ispravku, osim ako to nije moguće ili bi zahtijevalo nerazmjeran napor. Možete zatražiti i detalje o trećoj osobi kojoj smo ustupili netočan ili nepotpun osobni podatak. Onda kada smatramo da nije razumno moguće postupiti po Vašem zahtjevu, objasnit ćemo Vam naše razloge za donošenje takve odluke.

Pravo na prijenos podataka

Ovlašteni ste zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka kod jednog pružatelja usluga drugome. Praktično značenje ovog prava je mogućnost prenijeti podatke i informacije koje imamo o Vama trećoj osobi. Kako bi to bilo moguće, ustupit ćemo Vam podatke koje imamo o Vama u strojno čitljivom obliku koji Vam omogućuje prijenos podataka. Alternativno, možemo prenijeti podatke o Vama izravno drugom pružatelju usluga.

Pravo na zaštitu prava

Imate pravo podnijeti zahtjev za zaštitu prava lokalnom nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka. Agenciju za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na sljedeće načine:

 • osobno
 • pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb
 • faksom na broj: 01/ 46-090-99
 • putem e-maila azop@azop.hr

U slučaju da odlučite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, ili povući privolu koju ste dali na obradu Vaših osobnih podataka (u onim slučajevima u kojima je privola ona pravna osnova za korištenje Vaših podataka), molimo Vas da nas kontaktirate pisanim putem na adresu sjedišta društva na adresu sjedišta društva ODVJETNIČKO DRUŠTVO BEKINA, ŠKURLA, DURMIŠ I SPAJIĆ d.o.o., Preradovićeva 24, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu: info@bsds.hr. Molimo Vas da primite na znanje da je moguće da ćemo sačuvati zapis o našoj komunikaciji, za slučaj potrebe naknadno rješavanja bilo kojih problema.

Prijenos podataka

Želimo biti sigurni da se osobni podaci čuvaju i prenose na način koji je siguran. Vaše podatke nećemo prenositi izvan područja Europskog gospodarskog prostora, samo u onim slučajevima kada je to u skladu s propisima o zaštiti podataka i kada način prijenosa osobnih podataka pruža odgovarajuće zaštitne mehanizme u odnosu na Vaše podatke.

Pravni temelji za obradu Vaših podataka

Postoji nekoliko načina na kojima nam je pravno dopuštena obrada Vaših osobnih podataka, a koji su navedeni dalje u tekstu.

Legitimni interes

Dopušteno nam je korištenje Vaših osobnih podataka ako nam je to interesu, a ti interesi nisu u proturječju s bilo kojim uskraćivanjem Vaših prava i sloboda.

Smatramo da je obrada Vaših osobnih podataka u našem legitimnom interesu u određenim slučajevima, koji uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće:

 • radi boljeg razumijevanja korisnika naših stranica, a kako bismo im pružili relevantnije informacije i kvalitetniju uslugu;
 • kako bismo osigurali neometan rad naše stranice;
 • kako bismo čuvali naš sustav sigurnim i spriječili neovlašteni pristup i napade.

Ne smatramo da bi bilo koje aktivnosti navedene u ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti ugrozile Vaša prava ili slobode. Međutim, imate pravo prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka na ovoj pravnoj osnovi.

Privola

Dopušteno nam je koristiti Vaše osobne podatke u onim slučajevima kada ste Vi na to izričito pristali. Kako bi Vaš pristanak bio valjan, potrebno je ispuniti sljedeće pretpostavke:

 • privola mora biti slobodno dana, bez bilo kakve vrste pritiska;
 • mora Vam biti poznato za što dajete privolu – stoga je naš zadatak osigurati da imate dovoljno informacija;
 • Privolu dajete samo za jednu aktivnost – izbjegavamo grupiranje privola – kako bismo osigurali da znate točno na što pristajete; i
 • morate izvršiti aktivnu i afirmativnu radnju da biste dali privolu – vjerojatno ćemo tražiti da označite kućicu kojom dajete pristanak, tako da ovaj zahtjev bude ispunjen na jasan i nedvosmislen način.

U trenutku kada se registrirate za korištenje web stranice od Vas tražimo pojedinačnu i posebnu privolu kako biste nam dopustili korištenje Vaših osobnih podataka na određeni način. U slučaju da nam za bilo što bude potrebna Vaša privola u budućnosti, dostavit ćemo Vam informacije koje će biti dostatne kako biste mogli odlučiti o davanju privole.

Imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku. U ranijem dijelu teksta, u poglavlju 7 je detaljno navedeno kako to pravo možete ostvariti.

Kada je korištenje Vaših osobnih podataka nužno za ispunjenje obveza u ugovoru u kojem ste Vi stranka

Smijemo koristiti Vaše osobne podatke onda kada je to potrebno za ispunjenje ugovora koji smo sklopili s Vama.

Primjerice, kako bismo Vam dostavljali obavijesti e-mailom koje ste zatražili, potrebna nam je Vaša e-mail adresa.

Kada je obrada osobnih podataka potreba za ispunjenje naših zakonskih obveza

Osim obveza koje imamo prema Vama na temelju nekog ugovora, postoje i druge zakonske obveze u skladu s kojima smo dužni postupati. Ovlašteni smo koristiti Vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza.

Kolačići (Cookies) 

Naša politika o upotrebi kolačića (cookies)

Na našoj stranici su prisutni kolačići koji su dizajnirani kako bi korisnicima pružili bolju uslugu i bolju navigaciju te nam omogućili da dodatno unaprijedimo našu stranicu. Ovaj tekst sadrži informacije o tome što su kolačići i na koji način naša web stranica koristi kolačiće.

Definicija kolačića (cookies)

Kolačići (Cookies) su male količine informacija koje se sastoje od slova i brojeva koje naš web poslužitelj smješta na web preglednik Vašeg računala i koje se spremaju na hard drive Vašeg kompjutera, tableta ili mobilnog uređaja prilikom prvog posjeta našem webu. Kolačići (cookies) pomažu našoj stranici prepoznati korisnikov kompjuter prilikom sljedećeg posjeta stranici. Moguće je da kolačići sadrže i osobne podatke.

Vrste kolačića na našem webu

Koristimo sljedeće kolačiće:

Kolačići koji su nužni. Ovi kolačići omogućuju korisniku kretanje unutar stranice i korištenje osnovnih funkcija. Bez ovih kolačića nije moguće pružanje usluga koje je zatražio korisnik. Želimo naglasiti da ovi kolačići ne prikupljaju podatke o korisniku koji bi mogli biti korišteni u marketinške svrhe ili da bi se zapamtile aktivnosti na internetu.

Kolačići sesije. Ovi kolačići omogućuju upotrebu nekih korisnih funkcija, kao što je čuvanje preferencija odabranih tijekom prethodnih posjeta, uključujući i zemlju ili jezik vizualizacije. Radi se samo o privremenim informacijama koje se čuvaju isključivo za vrijeme trajanja sesije pretraživanja. Web pretraživač ih obično obriše u trenutku zatvaranja stranice.

Ispod se nalazi popis kolačića koji su trenutno u upotrebi na našoj web stranici:

Wistia

Statistics, Marketing/Tracking

Upotreba

Koristimo Wistia za video display. Pročitaj više

Dijeljenje podataka

Za više informacija pročitajte Wistia Izjavu o privatnosti.

Statistics

Naziv
Rok trajanja
persistent
Funkcija
Store if the user has seen embedded content

Marketing/Tracking

Naziv
Rok trajanja
persistent
Funkcija
Store performed actions on the website

Visual Composer

Functional

Upotreba

Koristimo Visual Composer za website design. Pročitaj više

Dijeljenje podataka

Ovi podaci se ne dijele s trećim stranama.

Functional

Naziv
Rok trajanja
persistent
Funkcija
Store if the user has seen embedded content

WPML

Functional

Upotreba

Koristimo WPML za locale management. Pročitaj više

Dijeljenje podataka

Ovi podaci se ne dijele s trećim stranama.

Functional

Naziv
Rok trajanja
1 day
Funkcija
Store language settings

WordPress

Functional

Upotreba

Koristimo WordPress za website development. Pročitaj više

Dijeljenje podataka

Ovi podaci se ne dijele s trećim stranama.

Functional

Naziv
Rok trajanja
persistent
Funkcija
Store if the user has seen embedded content

Google Fonts

Marketing/Tracking

Upotreba

Koristimo Google Fonts za display of webfonts. Pročitaj više

Dijeljenje podataka

Za više informacija pročitajte Google Fonts Izjavu o privatnosti.

Marketing/Tracking

Naziv
Rok trajanja
none
Funkcija
Request user IP address

Razno

Functional

Upotreba

Dijeljenje podataka

Dijeljenje podataka čeka istragu

Functional

Naziv
complianz_policy_id
Rok trajanja
365 dana
Funkcija
Store if the user has seen embedded content
Naziv
cmplz_stats
Rok trajanja
365 dana
Funkcija
Store if the user has seen embedded content
Naziv
cmplz_marketing
Rok trajanja
365 dana
Funkcija
Store if the user has seen embedded content
Naziv
complianz_consent_status
Rok trajanja
365 dana
Funkcija
Store if the user has seen embedded content
Naziv
vchideactivationmsg_vc11
Rok trajanja
persistent
Funkcija
Store if the user has seen embedded content
Naziv
wp-saving-post
Rok trajanja
1 day
Funkcija
Store if the user has seen embedded content

Svrha u tijeku istrage

Naziv
cmplz_consenttype
Rok trajanja
365 dana
Funkcija
Naziv
wp_lang
Rok trajanja
Funkcija
Naziv
-walletlink:https://www.walletlink.org:EIP6963ProviderUUID
Rok trajanja
Funkcija
Naziv
phantom.contentScript.providerInjectionOptions.v3
Rok trajanja
Funkcija
Naziv
continueReview
Rok trajanja
Funkcija
Naziv
wpEmojiSettingsSupports
Rok trajanja
Funkcija

 

Pristanak:

U slučaju da su svi kolačići blokirani, korisnik se može suočiti s nepravilnim funkcioniranjem dijelova naše stranice ili neće biti uopće u mogućnosti pristupiti našoj stranici, a može postati i nemoguće obnoviti preferencije i pojedinačne postavke koje su prethodno izabrane.Promjena postavki o kolačičima

Većina pretraživača (npr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) dopušta brisanje kolačića s uređaja, blokiranje njihovog prihvaćanja ili primanje poruke upozorenja prije njihovog spremanja.

Kako biste saznali više o kolačićima, uključujući i informacije o tome koji su kolačići postavljeni, posjetite:

www.aboutcookies.org ili www.allaboutcookies.org.

Posjetite sljedeće stranice kako biste upravljali načinom prikupljanja kolačića na popularnim pretraživačima stranica:

Google Analytics

Ova stranica koristi Google Analytics, analitički servis društva Google Inc. („Google”). Google Analytics koristi tkz. kolačiće, tekstualne datoteke koje se spremaju na računalima korisnika i koji omogućuju analizu načina korištenja. Koristimo ovu uslugu kako bismo sastavili izvješća o tome kako se naša stranica koristi i kako bi nam to pomoglo u poboljšanjima naše stranice. Kolačići prikupljaju podatke na način koji korisnike izravno ne identificira. Ovdje pročitajte o načinu na koji Google štiti privatnost podataka.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Informacije koje se generiraju o korištenju ove stranice se uobičajeno prenose na server Googlea u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se ti podaci čuvaju. IP adresa koju je vaš internetski preglednik prikupio kao dio Google Analytics usluge neće biti spojen s drugim podacima Googlea.

Možete spriječiti prikupljanje podataka koje generiraju kolačići Google Analyticsa. Molimo posjetite ovu stranicu za više informacija o deaktiviranju tih kolačića: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB