Energetika

Društvo je savjetnik pojedinih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj u postupcima izgradnje ili obnove energetskih sustava. Društvo je i savjetnik pojedinih državnih institucija nadležnih za pitanje energetike. Društvo je ponosno na svoj rad u nekoliko projekata vezanih za izgradnju postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije.