Josipa Babić

ODVJETNIČKA VJEŽBENICA

Josipa Babić odvjetnička je vježbenica u Društvu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2021. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici 2020. godine. Za vrijeme studija bila je demonstratorica na Katedri za ustavno pravo i vodila različite projekte udruge Meritokrat. Sudjelovala je u radu Pravne klinike kao mentor Grupe za zaštitu prava radnika, te u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i Fondom za obnovu koordinirala Grupu za pomoć stradalima u potresu. Josipa je posebno usmjerena na sljedeće grane prava: trgovačko pravo, pravo trgovačkih društava, građansko i radno pravo.

T +385 (0)1 48 54 094
F +385 (0)1 48 54 372
E josipa.babic@bsds.hr
Download vCard