Marija Majdandžić

ODVJETNICA

Marija Majdandžić je odvjetnica u Društvu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine s diplomom magna cum laude, a pravosudni ispit položila je 2020. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici, a trenutno pohađa poslijediplomski specijalistički studij trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U svom radu posebno je usmjerena na sljedeće grane prava: građansko pravo, ovršno pravo, radno pravo, trgovačko pravo i pravo društava.

T +385 (0)1 48 54 094
F +385 (0)1 48 54 372
E marija.majdandzic@bsds.hr
Download vCard