Goran Durmiš

PARTNER

Goran Durmiš partner je u Društvu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine. Područje posebnog Goranovog profesionalnog interesa je savjetovanje domaćih i inozemnih stranaka u poslovima preuzimanja i spajanja. Pored toga, savjetuje stranke u projektima vezanim uz pravo društava i infrastrukturnim projektima.

T +385 (0)1 48 54 094
F +385 (0)1 48 54 372
E goran.durmis@bsds.hr
Download vCard