dr.sc. Branimir Škurla

PARTNER

dr.sc. Branimir Škurla partner je u Društvu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. godine kao najbolji student generacije (uz diplomu magna cum laude). Savjetuje stranke na području prava društava i trgovačkog prava, radnog prava, prava koncesija i energetike. Autor je nekoliko objavljenih stručnih članaka. Branimir je stekao naziv doktora pravnih znanosti sa područja Trgovačkog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

T +385 (0)1 48 54 094
F +385 (0)1 48 54 372
E branimir.skurla@bsds.hr
Download vCard