Porezno pravo

Društvo kontinuirano pruža usluge u zastupanju svojih stranaka pred organima poreznih vlasti. Društvo je posebno razvilo praksu u zastupanju stranaka u poreznim postupcima vezanim za poslovanje povezanih društava.