Vlada RH odlučila hitno financirati privremeni popravak zgrada oštećenih potresom

Na potezu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Odlukom Vlade RH od 07. svibnja 2020. godine, osigurana je novčana pomoć za privremeni popravak zgrada na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, oštećenih u potresu od 22. ožujka 2020. godine. Novčana pomoć koristit će se za nadoknadu opravdanih troškova vlasnicima oštećenih zgrada, i to do iznosa od 12.000,00 kuna po posebnom dijelu zgrade ili obiteljskoj kući bez posebnih dijelova, za sljedeće popravke: nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida te popravak dizala, a do iznosa od 8.000,00 kuna za subvencioniranje 80% opravdanih troškova kupnje kondenzacijskih bojlera kojim se zamjenjuju postojeći, nekondenzacijski bojleri.

Provedba ove mjere povjerena je Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji treba raspisati javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje kupnje kondenzacijskih bojlera do konca lipnja.