Mjere potpore turističkom sektoru usred COVID-19 pandemije?

Hrvatsko se gospodarstvo snažno oslanja na prijevozničku industriju i turizam, sektore koji trpe značajne gubitke zbog COVID-19 pandemije. Čak i s popuštanjem većine zdravstvenih mjera koje su nalagale ograničenje kretanja i ponovnim otvaranjem dućana, škola i frizerskih salona početkom prvih tjedana svibnja, budućnost turizma – u svjetlu sezone 2020. godine, ostaje neizvjesna. Mjere gospodarske potpore hrvatske vlade koje su uvedene u travnju 2020. donijele su malo olakšanje turističkim agencijama omogućavajući im da refundiraju putnike koji su kupili putničke pakete za putovanja nakon 01. ožujka 2020. godine na način da im izdaju vaučer s rokom valjanosti od 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti (definiranih kao događaj više sile). Putnička agencija mora izvršiti povrat novca unutar 14 dana od prestanka roka valjanosti izdanih vaučera.

Uvođenje ovih mjera otvorilo je raspravu o tome kako se nositi sa situacijom koja se odnosi na otkazana putovanja u drugim turističkim sektorima poput hotelskog i sektora pružanja usluga smještaja kao i u sektorima koji se odnose na unajmljivanje brodova i automobila. Slično pitanje opterećuje i prijevozničku industriju u kojoj aviokompanije prijavljuju pad prometa (letova) od 86,9% (podaci od 27. travnja 2020. u usporedbi s podacima od 27. travnja 2019. godine).

U Hrvatskoj se vodi velika diskusija o tom pitanju s prijedlozima vodećih tržišnih lidera hotelske industrije i Hrvatske udruge turizma koja se zalaže za uvođenje vaučera temeljenih na sustavima za hotele i pružatelje usluge smještaja, kao i pružatelje ostalih turističkih usluga u skladu sa shemom koja bi bila napravljena prema francuskom i grčkom modelu, a koja dopušta pružateljima turističkih usluga da svojim klijentima izdaju vaučere koji bi bili valjani sve do kraja sezone 2021. godine. Na taj način omogućili bi klijentima koji više nisu u mogućnosti ili nisu skloni putovanju da iskoriste svoje rezervacije u nekom kasnijem razdoblju – primjerice u sezoni 2021. godine. Klijenti koji ne iskoriste svoje vaučere imat će pravo na povrat novca nakon isteka vremena valjanosti izdanih vaučera.

Još uvijek nisu nastupile promjene koje se odnose na povrat iznosa otkazanih letova. Prava putnika u zračnom prometu regulirana su Uredbom (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91, koja nalaže da se putnicima čiji su letovi otkazani zbog nastupa događaja više sile ima izvršiti povrat iznosa u novcu. Većina aviokompanija sa sjedištem u EU, kao i one sa sjedištem u SAD-u izdaju vaučere kao primarne mehanizme povrata usprkos odupiranju Europske komisije koja je izdala smjernice koje savjetuju da se svi povrati imaju izvršiti u novcu dok se vaučer smije izdati samo ako na to pristane putnik.

Vlade 12 država članica 29. travnja 2020. godine urgirale su kod Europske komisije da ponovno razmotri sustav povrata koji se bazira na vaučerima s još 4 druge države koje su potpisale inicijativu. Na dan pisanja ovog članka, hrvatska vlada još uvijek nije potpisala zajedničko pismo.

Naš pravni tim pobliže će pratiti ovo pitanje i obavijestiti vas o daljnjem razvoju situacije.