Damir Kevilj

ODVJETNIK

Damir Kevilj je odvjetnik u Društvu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine, a pravosudni ispit je položio 2015. godine. Posebno je usmjeren na sljedeće grane prava: trgovačko pravo, stečajno pravo, ovršno pravo, građansko pravo, pravo trgovačkih društava, radno i zemljišnoknjižno pravo. Damir je također sudjelovao u nekoliko postupaka dubinskog snimanja kao i u istaknutim stečajnim postupcima i postupcima restrukturiranja.

T +385 (0)1 48 54 094
F +385 (0)1 48 54 372
E damir.kevilj@bsds.hr
Download vCard